FRISHART/FRISHERT 1655 - now / nu (Utrecht - Maastricht - Breda - Rotterdam)

Het geslacht Frishart - Frishert
The Frishart - Frishert family
Op deze pagina's zijn verschillende fragmenten en genealogieën Frishart en varianten samengebracht. De 'hoofdlijn' is die van Jan Frishart die zich in de zeventiende eeuw vanuit Den Haag in Utrecht vestigt. We zien veel spreiding over het land. Die spreiding heeft te maken met het grote aantal militairen. Van deze lijn is - voor zover bekend - alleen de variant 'Frishert', dus met een 'e' nog in gebruik. De hoofdvariant (met een 'a') zou in de tweede helft van de twintigste eeuw uitgestorven zijn. Bij de volkstelling van 1947 waren er nog 9 naamdragers. De hier gepubliceerde gegevens lopen door tot ca. 1930. Er zijn geen gevens over levende natuurlijke personen waarop de Wbp van toepassing is opgenomen. These pages combine several fragmenst and genealogies Frishart and related names. The 'main' line starts with Jan Frishart who moves from The Hague to Utrecht in the seventeenth century. From Utrecht his descendants move all over the Netherlands. There is a strong connection between the number of soldiers and conscripts among the descendants and their willingness to move. As far as we know the initial spelling (with 'a') became extinct in the second half of the twentieth century. During the 1947 census, there were only 9 people in Netherlands by the name of Frishart. Please note that data about living natural persons, subject to the Dutch privacy act (Wet bescherming persoongegevens) are no longer available here.
Search the database at RootsWeb
Surname
Given Name
Birth Place
Birth Year
Death Place
Death Year
Father
Mother
Spouse
Skip Database
Updated Within
Fuzzy Search  (uses soundex)    

Zoek in dit deel van de site
Search this part of the site
Google
Stienen Frishert
Herkomst van de data
Origin of the data
In de jaren ’80 van de twintigste eeuw, hebben verschillende amateur-genealogen zich beziggehouden met onderzoek naar het geslacht Frishert en Frishart. During the 1980s several amateur genealogists have investigated the Frishert and Frishart families.
Dhr. A.F.G. Frishert heeft destijds een boekje samengesteld, waarvan u hier in PDF-formaat een bewerking aantreft. Hij heeft de takken gevonden vanuit met name Rotterdam en Breda en omgeving via Maastricht naar Utrecht. Op de laatste pagina's van zijn publicatie heeft hij een aantal losse fragmenten uit het Utrechts archief opgenomen. Mr. A.F.G. Frishert published a booklet with a family tree [In Dutch, see the PDF file]. He linked up the branches in Breda and surroundings with Rotterdam through Maastricht and traced back the family to Utrecht. At the end of the booklet, he published some fragments from the archives in Utrecht.
Later zijn door de inspanningen van o.a. H.C.M. Frishert deze eindjes aan elkaar geknoopt, waardoor we uiteindelijk de boom hebben gereconstrueerd tot in 1655. Deze boom is elektronisch in ons bezit gekomen via Dhr. H. Van Meer. H.C.M. Frishert e.a. managed to link these fragments, which resulted in a family tree starting in Utrecht in 1655. We received this tree from Mr. Van Meer in electronic form.
Via on-line onderzoek in Delft en Utrecht (via GenLias), hebben we een aantal takken in Delft en Utrecht (tweede helft 19e eeuw) kunnen uitbreiden. Een mogelijk Harderwijkse tak is nog in onderzoek. Through on-line research in the archives of Delft, Utrecht and the GenLias project (second half 19the century) we managed to complete some Delft and Utrecht branches of the tree.
Het fotomateriaal is samengebracht door A.F.G. Frishert, M.C.T. Frishert en J.A.M. Frishert. De laatste heeft ook geholpen met de elektronische verwerking van het genoemde boekje. The photographs were collected by A.F.G. Frishert, M.C.T. Frishert and J.A.M. Frishert. The latter also helped us with the electronic processing of the before mentioned booklet.
In 1990 verscheen in Gens Nostra een artikel met de titel De uitgestelde boedelscheiding van het bezit van de Amsterdamse commissionair in fondsen en effecten Jan Hendrik Wins(1785-1857) [Gens Nostra, jaargang XLV, No. 9, September 1990, pp. 328-338], waarin we Arendina Frishart aantroffen als echtgenote van Hendrik Wins. Enig speurwerk leverde stamboomfragmenten van Frishart in ’s-Gravenhage op, die we in elektronische versie ontvingen van de Historische Vereniging Werkendam en de Werken C.A. te Werkendam. Deze fragmenten zijn nu ook opgenomen in ons deel van het WorldConnect Project van Rootsweb. De verbinding tussen Den Haag en Utrecht wordt gevormd door Jan Frishart, soldaat, die in Voorburg trouwde en zich aan het einde van de 17e eeuw vanuit Doorn in Utrecht vestigde. Helaas hebben we Jan nog niet met de overigen in Den Haag in verband kunnen brengen. In 1990 the Dutch genealogical magazine Gens Nostra published an article called De uitgestelde boedelscheiding van het bezit van de Amsterdamse commissionair in fondsen en effecten Jan Hendrik Wins(1785-1857) [In Dutch: Gens Nostra, Issue XLV, No. 9, September 1990, pp. 328-338], in which we found Arendina Frishart as spouse of Hendrik Wins. Further research resulted in Frishart genealogical data in ’s-Gravenhage (The Hague). We managed to obtain these electronically from the Historische Vereniging Werkendam en de Werken C.A. of Werkendam. These fragments have been included into our part of the WorldConnect Project at Rootsweb. The relationship between The Hague and Utrecht was found through Jan Frishart, soldier, who got married in Voorburg (near the Hague) and established himself in Utrecht (coming from Doorn) towards the end of the seventeenth century.
Naast bovenstaande genealogie en de fragmenten in Den Haag, zijn nu ook alle overige losse stamboomfragmenten van Frishart en varianten beschikbaar. Besides the beforementioned genealogy and the data in The Hague, it is now also possible to view further Frishart genealogical fragments.


© 1999–2024 Stienen.nl, all rights reserved.
No part of the information published here may be (re)published in its present form without the prior permission in writing.
Last update:
webmaster