Stamboom van de Familie Frishert


SAMENVATTING ABSTRACT
Eind jaren '80 van de 20e eeuw schreef dhr. A.F.G. Frishert een werkje waarin hij de geschiedenis van de afstammelingen van Hendrik Frishart, geboren in Utrecht in 1795, weergeeft. Deze Hendrik leidde een (in dit werk goed gedocumenteerd) bewogen leven. Terwijl hij in Maastricht gelegerd was, kreeg hij een zoon en een dochter. De zoon, zijn oudste, kreeg vier zonen die naar Breda trokken. Een deel van de nazaten kwam vervolgens in Rotterdam terecht. Towards the end of the 1980s mr. A.F.G. Frishert wrote a booklet in which he describes the history of Hendrik Frishart's descendants. Hendrik was born in Utrecht in 1795. He lived an interesting (well documented) life. While living in Maastricht, he had a son and daughter. The son, his eldest, had four sons who moved on to Breda. Part of their descendants ended up in the Rotterdam area, while most stayed in and around Breda.
Klik hier om de on line versie van het boek te lezen. [Dit bestand > 1 MB] Om dit PDF bestand te kunnen lezen, dien je de gratis Adobe Acrobat Reader te installeren, die hier kan worden opgehaald. Click here to read the on-line version of this book [in Dutch, > 1 MB!]. In order to read this PDF document, you need to install a free copy of the Adobe Acrobat Reader, which is available here.

search sitemap

© 1999–2022 Stienen.nl, all rights reserved.
No part of the information published here may be (re)published in its present form without the prior permission in writing.
Last update:
webmaster