FRISHART-FRISHERT in Nederland
FRISHART-FRISHERT in Netherlands
 
De volkstelling van 1947
The 1947 census
Hieronder zijn per provincie, per gemeente de naamdragers van de namen FRISHART en FRISHERT vermeld, zoals deze voorkomen in het Nederlands repertorium van familienamen, dat gebaseerd is op de volkstelling van 1947.

In totaal werd de naam FRISHART gedragen door 9 personen in 5 gemeentes, verspreid over 5 provincies en de naam FRISHERT door 79 personen in 9 gemeentes, verspreid over 3 provincies.

Below you will find the number of bearers of the names FRISHART and FRISHERT in the Netherlands, per province, per municipality. The overview is collected from Nederlands repertorium van familienamen, which is based on the results of the 1947 census.

In total there were 9 persons bearing the name FRISHART, in 5 municipalities in 5 provinces, and 79 persons bearing the name FRISHERT, in 9 municipalities in 3 provinces.

FRISHART in 1947


1. Gelderland
 0  1-3  4-6  7-9  10-12  >12
Nijmegen 1  
Sub tot.: 1   1

2. Utrecht
Zuilen 1  
Sub tot.: 1   1

3. Noord-Holland
Amsterdam 3  
Sub tot.: 1   3

4. Zuid-Holland
's-Gravenhage 3  
Sub tot.: 1   3

5. Noord-Brabant
's-Hertogenbosch 1  
Sub tot.: 1   1
Tot. gen.: 5  
 
9

Spreiding FRISHART in het telefoonboek van 1998
Distribution of FRISHART in the 1998 white pages
We hebben de naam FRISHART niet meer aangetroffen in de bronnen van de jaren '90 van de 20e eeuw. Het heeft er alle schijn van dat deze naam is uitgestorven.

Since we did not find the name FRISHART at the end of the twentieth century, we assume that the name became extinct.

FRISHERT in 1947


1. Noord-Holland
 0  1-3  4-6  7-9  10-12  >12
Haarlem 1  
Sub tot.: 1   1

2. Zuid-Holland
's-Gravenhage 1  
Leiden 1  
Rotterdam 16  
Sub tot.: 3   18

3. Noord-Brabant
Breda 56  
's-Hertogenbosch 1  
Teteringen 1  
Tilburg 1  
Vught 1  
Sub tot.: 5   60
Tot. gen.: 9  
 
79

Spreiding FRISHERT in het telefoonboek van 1998
Distribution of FRISHERT in the 1998 white pages
 0  1-3  4-6  7-9  10-12  >12
Maps used: © Joost Pals, www.geonea.myweb.nl - 2001


© 1999–2024 Stienen.nl, all rights reserved.
No part of the information published here may be (re)published in its present form without the prior permission in writing.
Last update:
webmaster