English version
Stienen.nl Genealogische Database


 Zoek naar één persoon, in de hele database (inclusief levende personen*)


Naam exact (1) klankequivalent (2)
Voorna(a)m(en) exact (1)
Geboren te
Tussen en

1 indien je niet zeker bent van de spelling van een naam, gebruik kortere termen en zet exacte spelling uit: bijvoorbeeld Jo geeft Joanna, Johanna, Joannes én Johannes.

2 Bij onduidelijke familienamen is klankequivalent raadzaam. Dit geldt zeker ook indien je op zoek bent naar Stienen of Stijnen.

 Zoek naar (groepen) personen, in RootsWeb (exclusief levende personen*)


Naam
Voorna(a)m(en)
Geboren te
Jaar v. Geboorte
Overleden te
Jaar v. Overlijden
Vader
Moeder
Echtgeno(o)t(e)
Laatst gewijzigd
Fuzzy Search  (met Soundex)    

 Klik op onderstaand icoon voor een grafische weergave van de stamboom (exclusief levende personen*)

   Dynamic family tree
* informatie over levende personen is niet opgenomen in RootsWeb, maar soms wel in de database.
<- ^ help

© 1999–2024 Stienen.nl, all rights reserved.
No part of the information published here may be (re)published in its present form without the prior permission in writing.
Last update:
webmaster