Interactieve Stamboom STIENEN Interactive STIENEN Family Tree
Klik op een persoon uit het pulldown menu hierboven, om de ouders van die persoon te zien. Vanuit het eerste overzicht, kun je door op de verschillende iconen te klikken door de stamboom 'heenlopen'. Per persoon kun je zo het overzicht met ouders, het overzicht met huwelijk en kinderen, of de stamreeks bekijken. In het Stijnen overzicht kun je het beste zoeken op naam van de echtgenote of moeder. Niet alle voornamen zijn vermeld.

Met name bij de stamreeksen kan het langer duren voor ze op het scherm verschijnen.

Klik hier voor de verantwoording van de data. Namen die met 'van', 'de', enz. beginnen staan aan het eind van de lijst.

Deze pagina werkt waarschijnlijk niet wanneer je gebruik maakt van een bepaalde combinatie van Browser (type en versie) en besturingssysteem. Meld dit s.v.p. via het feedback form. Vergeet niet te vermelden welk besturingssysteem en welke browser je gebruikte.
Click on a person in the menu above to see the person's parents with the person. From the overview, you can 'walk trough' the family tree by clicking on the icons described below. For each person, you can see the overview with parents, the marriage and children, or the pedigree. In the Stijnen overview it is advisable to check for names of mothers or wives. Sometimes not all given names of a person are included.

Especially the pedigrees might take longer to load onto your screen.

Please note that for all dates the European date format is used, e.g. 12 November 1944 = 12-11-1944. Names starting with 'de', 'van', etc. are found at the end of the overview.

Some combinations of Browser type/version and Operating System might cause this page not to work. In such case, please report the errors via the feedback form. Do not forget to mention which OS and Browser you were using.

Gebruikte symbolen / symbols used
persoon met ouders
person with parents
persoon met kinderen
person with children
stamreeks
pedigree